Kwaliteit van ons eten verbeteren

In de afgelopen 50 jaar wordt ons eten steeds meer bewerkt met bestrijdingsmiddelen en is het vitamine en minerale gehalte van onze voeding enorm gedaald. Dit komt voornamelijk doordat de bodem is verarmd.

Mineralen in mg en vitaminen per 100 g198520021985-2002
Vitamine C in Aardbeien608-87%
Vitamine B6 in Bonen14032-77%
Calcium in Aardappelen143-79%
Magnesium in Wortelen216-71%
Bron: Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (2020), p. 47. De Raad concludeert dat de gezondheid van de Nederlandse bodem zo sterk is verslechterd dat de landbouwopbrengsten dalen en dat de uitputting van de grond de voedselkwaliteit omlaag gaat.

Oplossing: Eten uit een voedsel paradijs

Wanneer de bodem met rust wordt gelaten en er een biodiversiteit van diverse planten en dieren aanwezig is ontstaat er een klimaat waarbij vitamines en mineralen ten overvloede beschikbaar komen aan de planten en in ons voedsel. Het bemesten of bestrijden van ongewenste ziektes en plagen gebeurt in een voedselbos door een evenwicht wat zich na enkele jaren gaat vormen door de natuur en niet door externe ingrepen van de mens.


Onze aarde herstellen

De landbouw sector levert een negatieve bijdrage in de hoeveelheid CO2 en de uitstoot van stikstof. Vooral door het gebruik van diverse meststoffen, zware machines en de lange keten dat voedsel aflegt voor het op ons bord komt. Daarnaast zijn de gebruikte middelen ook schadelijk voor dieren, planten het water en de lucht. Na een forse daling van 1990-2000, daalt sindsdien de uitstoot niet meer helaas.

Oplossing: Meerjarige gewassen eten

Door het werken met meerjarige gewassen kan de aarde zich herstellen. De bomen en struiken nemen veel CO2 op die wordt opgeslagen in zowel de bomen zelf als de bodem. Er is geen stikstof uitstoot en de bodem wordt niet omgespit waardoor de opgeslagen CO2 niet vrijkomt.


Eerlijke prijs voor de boer

Ongeveer 20% van de prijs van een vers product uit de supermarkt gaat daadwerkelijk naar de boer die het voedsel heeft gepland, verzorgd en geoogst. De overige 80% gaat naar de lange keten. Denk aan de voedingsmiddelen industrie, groothandels, inkoopkantoren, winkelformules, winkels etc.

ProductWat de boer krijgtWat jij betaaltVoor de boer
Aardappelen€ 0.14€ 0.9814 %
Appels€ 0.65€ 1.4046 %
Uien€ 0.16€ 0.9417 %
Voorbeeld gemiddelde prijspeilingen door de ZLTO onder boeren en
door Omroep Zeeland in dezelde periode

Oplossing: Korte keten

Als de oogst direct van de boer naar de consument gaat, gaat 100% naar de boer. Als dit logistieke en administratieve proces wordt georganiseerd voor de boer en de boer alleen zich druk hoeft te maken om zijn gewassen blijft er nog zeker 70% voor de boer over.