Iedereen kan zelf een eigen voedsel paradijs starten. Herstellende Landbouw maakt het makkelijk. Je zou onderstaande adviezen en gedachtes van de stichting kunnen aanhouden.

 • Een voedsel paradijs is minimaal 1 ha groot.
 • Een voedsel paradijs wordt pas opgezet als er minimaal 50 betalende deelnemers zijn, er een boer is, de grond beschikbaar is en alle vergunningen geregeld zijn.
 • Er zijn minimaal 50 leden per ha die gezamenlijk de kosten voor het voedselbos dragen (Circa 1.500 per ha per maand).
 • Leden wonen of werken binnen een straal van 15 km van het voedselbos.
 • Elk lid betaald 1 euro per dag zodat er circa 1.500 euro inkomsten zijn(100% van de inkomsten).
 • Een gezin of een bedrijf kan meerdere lidmaatschappen aanvragen.
 • De grond wordt gepacht voor een minimale pacht periode van 25 jaar, waardoor een voedselbos zich volledig kan ontwikkelen (ongeveer 5% van de kosten).
 • Herstellende landbouw wil helpen met de financiën voor het starten van bv een cooperatie, de boekhouding, de aanschaf van materialen, zaden, bomen, communicatie etc… (ongeveer 25% van de kosten).
 • Wij kunnen een professioneel ontwerp maken en organiseert de bomen plantdagen.
 • Er wordt een boer aangetrokken die verantwoordelijk is voor de productie (ongeveer 70% van de kosten).
 • Leden halen de oogst op bij het voedselbos, of ze organiseren het zo, dat de producten worden thuisbezorgd 2 keer per maand.
 • Er worden 2 keer per maand meewerk- en oogstdagen georganiseerd, zodat de leden actief kunnen bijdragen.
 • Deelnemers hebben vrij toegang tot het voedsel paradijs.
 • Deelnemers mogen meebeslissen welke eenjarige gewassen er door de boer worden aangeplant.
 • Als er meer wordt geproduceerd dan de economische waarde van de (niet biologische / natuurlijke) producten in de supermarkt kunnen er bv meer deelnemers zich aansluiten, of kan de meeropbrengst op een andere wijze worden gebruikt
 • Alle extra inkomsten worden ingezet voor nieuwe of bestaande “Herstellende Landbouw” projecten die voldoen aan onze visie.